Hallituksen esittely

Hallituksen pj

Saija Myllykoski   YET Psykoterapeutti (Valvira), Työnohjaaja, Valmentaja, Sairaanhoitaja, Teatteri- ja draamakasvatuksen, sosiaalipsykologian, aikuiskasvatustieteen, viestinnän ja johtajuuden perusopinnot. Improvisaation, teatterin tuottamisen, näyttelijän/ohjaajatyön/dokumenttiteatterin ja immersiivisen teatterin kursseja 2008 eteenpäin. Psykoterapiakuntoutus osoitteessa www.houseclinic.fi

Hallituksen jäsen

Jonna Wikström Teatteriohjaaja, Esitystaiteilija, Käsikirjoittaja  Pedagogi sekä Soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntija www.jonnawikstrom.fi/

Hallituksen jäsen

Virpi Tallqvist Toimintaterapeutti, YAMK kulttuurihyvinvointi, Steinerpedagogi, joogaohjaaja

Hallituksen jäsen

Niina Kaksonen Sosionomi YAMK kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä, Ammatillinen opettaja, erityispedagogiikan ja draamakasvatuksen perusopinnot

Teatteriterapia Oy on yleishyödyllinen yritys eli sen tavoite ei ole tuottaa voittoa

Tuloverolain 22.1 §:n mukaan, yritys on yleishyödyllinen, jos

1) se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä -> Yhteiskunnallisesti tärkeitä tarpeita palveleva toiminta

2) sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin; Valtakunnallinen tai muuten laaja toiminta, sekä toiminnan vakiintuneisuus ja pysyvyys

3) se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä. Yhteisön on toimittava yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä. ->Varojen ja tulojen käyttö yhteiskunnan kannalta merkittävää yleishyödylliseen

Toimintansa turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi yritys voi:

1) Järjestää arpajaisia, myyjäisiä, teatteri/ tanssi- ja muita huvitilaisuuksia, tavarankeräyksiä ja muuta niihin verrattavaa toimintaa sekä harjoittaa em:jen tilaisuuksien yhteydessä tarjoilu-, myynti- ja muuta sellaista toimintaa

2) Tuottaa ja myydä jäsenlehtiä ja muita yhteisön toimintaa välittömästi palvelevia julkaisuja

 3)  Myydä merkkejä, kortteja tai muita toimintaan tai siitä tiedottamiseen liittyvää materiaalia