Toiminta ja tavoitteet

TOIMINTA JA TAVOITTEET

Palveluja suunnattu sekä yksilöasiakkaille (kokonaisvaltainen psykososiaalinen kuntoutus) että yhteisöille ja yrityksille, ja palveluja on pitkäkestoisemmasta kuntoutuksesta lyhytkursseihin ja workshopeihin.

Palvelut yksilöille

Teatteriterapia on mm. mielenterveyskuntoutujille ja/tai työhön kuntoutuksessa oleville suunnattu, tavoitteellinen, terapeuttinen, luovia menetelmiä hyödyntävä, kuntouttava ryhmäprosessi. Prosessi toteutetaan viikottaisena (1 x vko/ 1 lukuvuosi) ryhmäkuntoutuksena (Espoo/Helsinki) ja siihen sisältyy prosessin lopussa, dokumenttiteatterin keinoin (sisältö asiakkaiden tarinoista) toteutettava joko produktio tai teatteridemo. Ei edellytä mitään teatteriin liittyyviä taitoja tai orientaaiota.

Teatteriterapiakuntoutus sinulle, joka:

  • koet sosiaalisia haasteita, pelkoja, jännitystä tms -> haluat saavuttaa sosiaalista varmuutta ja oppia ilmaisemaan rajojasi
  • koet ulkopuolisuutta, irrallisuuta ja/tai juurettomuutta -> haluat tuntea kuuluvuutta ja harjoittaa assertiivisuutta
  • koet vaikeutta ilmaista omia ajatuksia, tunteita ja/tai tarpeita-> haluat oppia paremmin ja varmemmin tunnistamaan, tiedostamaan ja ilmaisemaan
  • koet, että identiteettisi on hukassa tai kesken – mietit kuka ja millainen olet – > haluat löytää itsesi ja oman äänesi ja suuntaa elämällesi
  • koet mielialan vaihtelua ja/tai ahdistuneisuutta -> haluat löytää tasapainoa ja iloa elämääsi
  • koet, että menneisyyden muistot ja/tai kokemukset rajoittavat/taakoittavat, ja huomaat ajautuvasi liian samankaltaisiin ihmissuhteisiin tai positioihin työyhteisössä tai ystäväpiirissä -> haluat elää menneisyydestä vapaana, tietoisena ja tietoisia, oman elämäsi kannalta hyviä valintoja tehden

Kuntoutuksen pääasiallisina välineinä ovat monipuoliset, psykoterapeuttiset/valmennukselliset ryhmäprosessit ja -välineet, sekä teatteri-ilmaisun/draamaterapian tekniikat ja käytännöt, Kuntoutuksen edistymistä seurataan prosessin aikana.

Tämän kuntoutuksen keinot mahdollistavat kokemusten ja tunteiden työskentelyn, turvallisessa ja kokemuksellisessa ympäristössä, sekä vaihtoehtoisten käyttäytymistapojen ja/tai luovien ratkaisujen/suhtautumistapojen löytymisen, hyvin kokonaisvaltaisella tavalla. Ilmiöiden/kokemusten näkyväksi tekeminen, ja vaihtoehtoisten tarinoiden läpieläminen vuorovaikutuksessa toisten kanssa, luo symbolisen emotionaalisen todellisuuden, joka tarjoaa osallistujalle tilan kohdata/ilmaista turvallisesti tunteitaan, saada etäisyyttä ja ”korvata” muistojaan itseä paremmin palvelevilla. Tätä kautta löytyy terveempiä/ratkaisukeskeisempiä suhtautumisen ja käyttäytymisen tapoja, joita voi myös harjoitella.

Yksilöasiakkaille tuotetaan myös yksittäisiä/erillisiä, teemoitettuja workshoppeja ja lyhyempiä kursseja. Ks ystävällisesti ”Tulossa” – sivulta

Palvelut yrityksille ja yhteisöille

Teatteriterapia järjestää kokemuksellisia päivä/puolipäiväkoulutuksia/ tyhypäiviä / workshopeja. Mahdollisuus myös työnohjaukseen.